ثبت نام ایده و طرح

طرح و ایده خود را در حوزه آب و انرژی در شتاب دهنده آبان ثبت کنید تا از خدمات زیرساختی، مشاوره ای و ارتباطات ما بهره‌مند شوید تا برای تحقق ایده تان هم‌راهتان شویم.

هم چنین شما می توانید فایل نمونه رزومه را از اینجا دانلود نمایید.