ثبت نام منتور

شما می توانید تجارب و تخصص خود را در زمینه پشتیبانی از ایده‌های نوآورانه و شرکت‌‌های نوپا در اختیار ما قرار دهید.

هم چنین شما می توانید فایل نمونه رزومه را از اینجا دانلود نمایید.