• پروژه :ApWater
  • وب سایت : ApWater

شرح پروژه

رایج­ترین روش‌های ضدعفونی ­کننده و گندزدایی آب شرب شهری و روستایی می­ توان به کلر، سدیم هیپوکلریت، پرکلرین، دی ­اکسید کلر، برم، ازون و... اشاره کرد. از سدیم هیپوکلریت به عنوان مناسب­ترین روش جهت گندزدایی آب شرب استفاده می‌شود که با فرآیند الکترولیز از محلول آب و نمک تولید می‌شود.

مزایا:

گندزدایی آب‌شرب در محل

مجهز به سیستم کنترل برای تنظیم دقیق

مصرف برق پایین

عدم نیاز به حمل و نقل مواد خطرناک همچون گاز کلر

پایداری محصول بالا

مصرف پایین آب نمک برای تولید کلر مورد نیاز برای گندزدایی آب شرب