شرح پروژه

طرح تولید آندهای Mixed Metal Oxide که به صورت اختصاری MMO نامیده می­شوند. محصول این طرح پوششی است با خاصیت الکتروکاتالیستی که توانایی تولید کلر در مقیاس بالا، مصرف انرژی پایین و عمر طولانی را دارد. یکی از کاربردهای این پوششها در تولید محصولی به نام آب ژاول (سدیم هیپوکلریت) است که این ماده به عنوان ماده ای گندزدا در آبهای شرب و صنعتی استفاده می شود تا مانع از رشد جلبک در خطوط لوله شود. مکانیزم کار این آندها به این صورت است که نمک موجود در آب دریا را تجزیه و پس از چند فعل و انفعال الکتروشیمیایی آن را به آب ژاول تبدیل می کنند.

کاربردها:

    • آندهای MMO در حوزه های مختلف کاربردهای فراوانی دارد که می‌توان حداقل 4 دسته ی کلی آن را نام برد.
    • آندهای الکترولایزر تولید آبژاول صنعتی
    • آندهای الکترولایزر تولید کلر و سود
    • آندهای حفاظت از خوردگی
    • آندهای الکترولایز تصفیه فاضلاب